Origineel bericht van: beaufrere
Bij mijn TV staat in de handleiding dat een USB of Hardeschijf Fat32 moet zijn. Ik zou zeggen maak een proef


Voor zover ik weet kunnen op een USB die FAT32 is geformatteerd geen grote bestanden (bijv filmbestanden) opgeslagen worden. Kennelijk kan de bewuste TV wellicht alleen foto's en audio bestanden verwerken?