Ik bedoel met onderzoeken, bijv, dit soort zaken:
1. Als je zonder mappenstructuur opslaat wordt een videobestand dan wl afgespeeld?
2. Is de bewuste USB stick goed geformatteerd?
3. Werkt de USB stick wl als er alleen audiobestanden en/of fotobestanden op staan?
enz....